گارانتی تعویض

تمامى محصولات غذايی هاپوميل توليد روز بوده و تا 2 سال دارای گارانتی تعويض می باشد. در صورت نارضايتی از محصول ارسال شده، آن محصول فوراً تعويض می گردد.

قیمت مناسب

به دلیل تولید محصولات در داخل و به دلیل عدم وجود واسطه در ارسال محصول، قیمتهای محصولات هاپومیل بصرفه و کاملا رقابتی است.

تنوع کالا

هاپومیل دارای یکی از متنوع ترین سبد غذایی حیوانات خانگی است که محصولات آن چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی قابل رقابت با انواع مشابه خارجی است.