تشویقی گربه

0 Review(s)

فیله نرم مرغ (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم ساردین (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

مرغ نرم نخودی (100 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

سالمون نرم نخودی (100 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم سالمون (100 گرم)

قیمت 90,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم کیلکا (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

استریپ نرم مرغ (100 گرم)

قیمت 80,000 تومان
0 Review(s)

خمیر مالت با طعم پنیر (100 گرم)

قیمت 65,000 تومان
0 Review(s)

خمیر مالت با طعم گوساله (100 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

خمیر مالت با طعم بره (100 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

خمیر مالت با طعم مرغ (100 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

ماهی کولی (30 گرم)

قیمت 30,000 تومان
0 Review(s)

ماهی ساردین (30 گرم)

قیمت 30,000 تومان
0 Review(s)

استریپ سینه مرغ (50 گرم)

قیمت 65,000 تومان
0 Review(s)

چیپس فیله مرغ (50 گرم)

قیمت 70,000 تومان
0 Review(s)

چیپس سینه مرغ (50 گرم)

قیمت 60,000 تومان
0 Review(s)

مرغ نخودی (50 گرم)

قیمت 70,000 تومان
0 Review(s)

چیپس سیرابی بره (50 گرم)

قیمت 40,000 تومان
ناموجود
0 Review(s)

میگو (30 گرم)

قیمت 120,000 تومان
0 Review(s)

ماهی کیلکا (50 گرم)

قیمت 45,000 تومان